Kõrgema mina või 4D madalamate energeetiliste tegelastega kontakteerumine


Pildiotsingu 4d or higher self tulemus

Kallid Teekaaslased,

Siit tuleb minu sessioonidel kõige tihedamini kõlanud küsimus.

“Ana, Kuidas ma tean, et see kes mulle sõnumeid saadab on minu Kaksiku Kõrgem Mina ja mitte minu enese aju, mis mulle trikke teeb?”

Niisiis, ma nägin, et on õige aeg valgustada veidi seda teemat ka laiemalt, võttes näiteks oma enese teekonna oma Kaksiku Kõrgema Mina ja enese vahelise vaimse sideme juurde.

Ma olen läbi oma teekonna kogenud oma kaksiku vanavanemate juhendust, seda siis kuue kuu jooksul. Tegelikult nemad olid need, kes päästsid mind minu alkoholismist ja peatasid mind minu enesehävituslikul tripil, milles ma olin juba valmis loobuma elust enesest.

Ma sain kaineks ja poole aasta jooksul kirjutasin kaustikute kaupa nende ettekuulutusi. Nad dikteerisid mulle tuleviku sündmusi, eriti tähtsaid hetki, millal mul tuli oma kaksikuga ühendust võtta ja temaga jagada selgitusi ja juhendust tema Teekonnas. Muus osas soovitati minul temast eemale hoida, seda niikaua kuni tema on valmis neid asju ise nägema.

Ühel päeval nad lahkusid ja ütlesid, et nemad tulevad nüüd tagasi alles siis kui me oleme koos.

Peale seda päeva hakkas mind külastama minu Kaksiku Kõrgem Mina, ta tuli iga päev, et selgitada mulle meie Hingelepingute detaile ja mind juhendada asjades, mis minul tuli enda pool korda saada.

Igal korral, kui ta sedasi ennast mulle ilmutas, teadsin ma, et tegu on Karmaga, mis tuleb meil lahustada mõlemalt poolt korraga. Minul tuli olla see, kes nende tervendamistega alguse sisse teeks ja et tema teeb seda samal ajal olgugi, et algselt vaid alateadlikult.

See on minu Teekond ja minu Tõde.

Ma loodan, et minu teekonna jagamised jõustavad teid, et te suudaksite astuda oma hinge, keha, meele ja Olemi täielikku võimsusesse.

Järgnev on kanaldatud sõnum sellest, kuidas võtta ühendust oma Kaksiku kõrgema minaga, et te saaksite koos töötada täiuslikus harmoonias ja sünkroonsuses.

Ühendumise loomise vaimsed reeglid

Esimene reegel enda kõrgema minaga, oma kaksiku kõrgema minaga, oma energeetilise tiimiga, oma teejuhtidega, oma lahkunud lähedastega või esivanematega ühenduse võtmiseks on see, et teil on vaja selleks olla oma kõige kõrgemas võimalikus puhta armastuse sageduses, vabana igasugusest hirmust või kahtlustest.

Need tegelased tegutsevad kõrgemates dimensioonides ja see, kas me neid kuuleme, näeme ja tajume on juba meie teha. Ehk siis meil tuleb ise minna kõrgemale ja kõrgemale, ning meil tuleb lahustada oma hirmud, vaigistada meel ja anda oma hingele hääl.

Kui te püüate oma hirmus istudes saada ühendust kõrgemate sageduste tegelastega, siis võite väga lihtsalt saada mõne madalama tegelase omale “toru” teise otsa. Sest neid keerleb teie aura ümber palju. Need tegelased aga on triksterid ja ka veel õndsusesse üle minemata hinged, see tähendab, et nad võivad vabalt väita, et on keegi teine ja teile lihtsalt jama ajada.

Seda, kas teiega on ühendust võtnud 4D madalad tegelased või Kõrgemad teejuhid, saate te võrrelda puhtalt nende antud “nõuannete” järgi. Kõrgemate dimensioonide juhendusest on tunda Suure pildi nägemist, sest tegu on tegelastega, kes järgivad Universaalset Ühtsuse seadust. Või siis on see lihtne info sellest mis toimub teie ja teie kaksikuga inimlikus kogemuses – ehk siis see on tavaline vaimne kuulujutt, mida jagavad need tegelased, kellele on kättesaadav vaid seesama maine reaalsus.

Põhimõtteliselt on see info, mida te peaksite vastu võtma, jõustav ja andma teile kerguse ja valguse tunde seoses oma Teekonnaga. Samas kui madalamate tegelaste nõuanded on toodud hirmu, kahtluste ja segaduste tekitajad, millest lähtuvalt võite te teha otsuseid, mis tagantjärele vaadates osutuvad kahetsusväärseteks.

Teie teejuhid juhendavad teid alati armastava toetusega, mis on vaba igasugustest hinnangutest, ähvardustest ja ohvritest.

Teine reegel. Tühjendage oma “emotsionaalsest pilvest” kõik oma emotsioonid, just samamoodi, kui te tühjendate oma meele ja vabastate ennast kõikidest hinnangutest, et te saaksite sõnumi vastu võtta puhtana oma meele (väär)tõlgendustest.

Oma tunnete usaldamisel ja oma intuitsiooni järgimisel on vahe sees. See seisneb selles, et te kustutate oma mineviku kogemuste laengu, millega te olete oma meelele loonud tingimused mille järgi te kas võtate vastu või tõukate ära teatud asju oma elus, olles nagu puhas leht sissetuleva informatsiooni vastu võtmiseks.

Teie tunded on teie meele möödunud kogemuste hinnangute tulemus. Vastupidiselt teie intuitsioonile, mis põhineb aga energeetiliste ebakõladel või harmooniatel mis on teie ja teie teele antud teatud olukorra vahel.

Teie tunded mingi kindla sündmuse osas panevad teid vastavalt käituma, põhinedes sellele, milline oli minevikus sarnase olukorra tagajärg. Kuid intuitsioon annab teile alati teada, kas see sündmus on selles ajahetkes teiega joondumuses.

Kolmas reegel. Teil tuleb mõista, et see kas teie võimed on paras aeg lõpuni käivitada või mitte, ei ole teie otsustada. See on teie energeetilise tiimi pädevuses ja põhineb teie eneste Teekonnal ja selles, mis on teile hetkel kõige kasulikum.

Kui te võtate tõeliselt vastu oma Teekonna ja loote vaimsete arengute jaoks rohkem ruumi, siis võite kindel olla, et kõik see, mis on joondumuses teiega saab teie inimkogemuses toimuma.

See ei toimu päevagi enne seda ja te ei ole mitte mingil juhul teistest maha jäänud. Niisiis ärge võrrelge oma võimeid teiste inimestega. Need on just teie võimed ja teie valmisolek ning joondumus.

Meil kõigil on erinevad võimed ja me arendame neid oma Teekonna erinevates staadiumites. Täpselt nagu lapsed, kes ühed hakkavad kõndima 9 kuuselt ja kõne areneb alles palju hiljem ning teised, kellel kõne areneb 6 kuuselt ja kõndima hakkavad alles paari aastaselt.

Võtke omaks oma ainulaadsus ja austage oma Teekonda niipalju kui suudate ning mõistke seda, et te olete andekad just teile omasel moel ja väljendub see just täpselt täiuslikus ajastuses.

Ühenduse loomine 

Järgides neid kolme reeglit pidage meeles, et kontakti loomiseks on vajalik saavutada vaikuse ja tasakaalu ruum eneses, meditatsioon on selleks parim. Olgu see siis millisel kujul tahes.

Kui te tunnete ennast kõige rohkem kontaktis jalutades looduses või mere ääres, seistes voolava vee all, tegeledes joogaga või mille iganes sellisega mis paneb aju tähelepanelikkuse ja mõtlikkuse režiimile siis ärge vägistage ennast istudes ette kirjutatud poosis, kui see ei ole teile omane.

On suur vahe kui te kontakteerute oma/oma kaksiku kõrgema minaga või saate ühenduse esimese astme energeetiliste tegelastega 4D reaalist. Kelle esmaseks eesmärgiks on teie kulul nalja saada, seega sekkuvad nad teie mõtetesse ja hägustavad teie intuitsiooni.

Teie Meel / kiire kontakt 4D tegelastega 

  • Teiste inimeste isikliku elu detailid mis puudutavad teie kaksikut, nende perekonda ja suhtestaatust.
  • Täpsed ettekirjutised mida PEAB tegema / edasi antuna jõuliselt, hirmutades (nt. sina pead, see on sinu kohustus jne).
  • Tagajärjed sellest kui te ei tee asju nii nagu teile on ette kirjutatud.
  • Hirmutamised ja ähvardamised juhuks kui te ei kuula nende juhendust.
  • Kasutab isikustamisel termineid SINA või TEMA selle asemel et kasutada terminit TEIE, kuna olemuslikult olete oma kaksikuga üks ja seesama.

Kõrgem Mina / teie intuitsioon 

  • Kõrgemad sõnumid seoses teie mõlema vaimse arenguga.
  • Juhendused nendes aspektides mida on vaja tervendada.
  • Selgitused ja valgustused nn päästik-punktidest ja kuidas te saate neid ära kasutada oma isiklikuks arenguks.
  • Lohutussõnad / turvalised ja kaitstud juhendused läbi armastava juhenduse.
  • Termini MEIE kasutamine selle asemel ei kasutada üksikisiku määratlust nagu sina, tema

Läbi oma vaimse arengu on teil vaja mõista seda, et te EI PEA tegelikult TEGEMA mitte midagi, OLEMA midagi, MINEMA kuhugi mida te arvate, et ükski “kõrgem juhendus” teil teha käsib.

Teie intuitsioon ja teie energeetiline meeskond annavad teile alati ainult kerge tõuke vajalike inimeste, kohtade ja olukordade suunas kuid siis astuvad tagasi ja lubavad teil kasutada teie enese mõtlemisvõimet ja Vaba Valikut.

Nende juhendamised teie kõrgema eesmärgi suunas ei ole kunagi ähvardavad, ründavad või kiusavad, nende taktika käib läbi Jõustamise, selle, mida te suudate saavutada, teile meelde tuletamise.

Nemad on Teekonnal koos teiega selleks, et te unustaksite hirmu ja tuletaksite meelde Armastuse.

Nad on teiega, et toetada teie Teekonda Vabadusele, Hinge Vabadusele ning nad austavad teie valu ilma igasuguse häbi, süü või süüdistamiseta.

Nende jaoks ei ole eraldatust olemas, seega näevad nad teid Universaalse Valguse Sädemena ja Allika enese käepikendust.

Iga juhendus mida te saate väljaspool neid parameetreid võivad olla teie Teekonna suhtes kahjulikud ja selgeks märgiks, et te olete endale “teisele poole liini” saanud madalamad energeetilised tegelased, kelle jaoks ei ole sugugi tähtis teie kõrgem eesmärk vaid lihtsalt teie kulul nalja saada. Sama kehtib ka paljude kanalduste kohta, mida praegusel ajal on liikvel paljudes temaatilistes gruppides ja Youtubes.

Kõrgem juhendus ei lasku kunagi detailsetele käskudele ja “kuuldustele” teiste inimeste isiklikust elust vaid keskenduvad sõnumitele, mis on seotud teie kui Valgustunud Olemite Hingemissiooniga või Kollektiivi arenguga.

Nagu alati, kasutage oma mõtlemisvõimet ja intuitsiooni, see on kogu selle vahet tegemise juures võtmeks. Niisiis püsige ärkvel, teadvusel ja teadlikud oma enese energiatest ning muidugi energiatest mis keerlevad kõikjal teie ümber.
Ma loodan, et need sõnumid helisevad teiega kaasa ja et neist on teile kasu teemade lahendamisel, millega te praegusel hetkel võite heidelda.

Privaatsessioonideks minuga karmasuhete, pühade koosluste ja isiklike Hingemissioonide valgustuseks broneerige aeg alljärgnevalt lingilt.

https://thebloomfromwithinproject.as.me/schedule.php

Ma saadan teile palju armastust ja õnnistust ning palvetan et te oleksit kaitstud ja turvaliselt oma enese südame väes.

See, kes on Ühendunud,

Ana x
©thebloomfromwithin
(The content of this article is copyright protected)

 

Tõlkis Elle Vihman

Originaali leiate siit: https://www.patreon.com/posts/higher-insights-20107626

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.