Enesearmastusest


Siin ma siis jälle olen ja tunnen, et olen lahti teinud infokanali, kus saate veidi täpsema ülevaate mida miski sõna mu postitustes tähendab. Suures osas on siin Kosmiliste suhtumiste ja kohustuste lahtikirjutus. Ehk võtavad seni loetud kirjutised selgema kuju ja suudate oma igapäevaellu neid mõistmisi sisse viia. Või nagu arvutikeeles öelda, "Installige oma riistvarale kaasaegsemad tarkvarad, et brauserid leiaks õiged andmed. 😉 Kohati võib kirjutis tunduda üleliia vaimne, kuid see on pigem enesedistsipliini praktikate tõttu, ilma milleta pole võimalik enese elu kaassõitja rollist välja tulla. Sinu elu – siis istu rooli ja kihutame edasi.

See kummaline maagia.

Mida on vaja, et armastada iseennast?

  • Olla iseenese suhtes aus.

Lõpetada igavene ohvri ja tagakiusaja mäng. Inimesed meie ümber ei ole meile midagi võlgu. Meil ei ole vaja ennast kellegi teisega võrrelda ja kõik, mis meie elus toimub – oleme mingil ajahetkel endale tellinud. Täpselt nagu restoranis. Võtad ette menüü ja tellid just seda mille järgi on isu. Aga pealkiri menüüs ei anna tihti tellitu saamislugu. Tihti -tegelikult ei lähe pealkiri kokkugi sellega kuidas seda tegelikult kokku segatakse.

  • Vastutada iseenese mõtete ja tegude eest.

Võttes vastutuse ning mõistes, et igal hetkel oled vastutav ISIKLIKE ENERGIATE SUUNAMISEST. Mitte kellegi ega millegi kohalolek või osalus ei anna õigustust ühegi reaktsiooni, idee, või teo vaimsele kuritarvitamisele.
See oled SINA kes ennast „ärritab”, lubades oma emotsionaalsel kehal järgida mustreid, mis tegelikkuses annavad sinu väe kellelegi teisele, sinust väljapoole. Igal hetkel on SINU VALIK, milliseid sõnu, tõekspidamisi ja ideid sa kasutad, tõlgendamaks olukorda. „ÄRRITUNUD“, „RAEVUNUD“, „HAAVATUD“ või ükskõik milline sildistamise kategooria (teadlik või alateadlik) on kõik VAIMSE KEHA FILTRID, mis suunavad emotsionaalse ja füüsilise keha funktsioone. Ennast valitsev isiksus mõistab, et meie maailmas on vaba valik. Seda ka väljendusvabaduses ja seetõttu on kõiksugu „negatiivsed“ kogemused ja sellega seonduvad energiad, nagu „ärritunud tunded“ vaid kui isiklik olukorra tõlgendus.
Igasugune oma vastutuse vähendamine, isiklike energiate suunamise eest, paneb Sind täpselt ohvri ja tagakiusamise mängu keskele, mis aga saab toimida vaid inimeste vahel, kes panevad oma Isikliku Väe (Jõu, Võimekuse) ja Vastutuse enesest väljapoole, ehk siis „keegi teine sinust olenemata“ toimetab sinu eluga.

Mitte kellegil või millegil pole võimu sind ärritada, ainult juhul kui sa annad ise selle võimu käest. Enesevalitsus saabub, kui isik taipab, et oma isiklike energiate juhtimine, on need siis füüsilised, emotsionaalsed või vaimsed (ideed, uskumused, „sildid“, tõlgendused), olgu siis teadlikud või alateadlikud, on saavutatav meisterlikkuse praktikatega ja eksisteerib kui kaudne kohustus Vastutada oma enese energiate eest.

  • Olla laitmatu oma tegudes ja mõtetes just oma hinge vastu.

Võtta endale vastutus suunata oma energiaid soovitud tulemuse poole, mitte aga soovimatu juurest eemale. Ehk siis loomisesse, mitte hävitamisesse. Füüsiline-, vaimne- ja emotsionaalne keha on kaua olnud alateadlike, varjatud „vari,“ jõudude suunamise all, tekitades sisemisi tunge, reaktsioone, mõtteid, impulsse, arusaamu ja tundeid, mis tihti töötavad vastupidi sellele, mida soovime.

Vaimses meisterlikkuses on tähtsal kohal iseenese õpetamine ja selles tuleb olla teadlikult usin, jälgida omaenese mõtteid, emotsioone ja füüsilise keha keelt, et me suudaksime teadlikult juhtida energiaid, mis muidu töötavad „auto-piloodil.“ Kui me õpime ennast märkama ja juhtima ka siis kui „negatiivsed“ mõttemustrid või emotsioonid meile peale tungivad, siis võime kasutada seda mõistmise momenti, et taastada oma positsioon oma elu juhina.

  • Olla tähelepanelik omaenese hinge ja keha vajaduste ees.

See nõuab enese-distsipliini ja analüüsi, et saada „lõvitaltsutajaks“. Möirgavaks lõviks on aga meie enda lõhkuma läinud alateadvus. Siin aitab meid meie sisemine vägi, mis aitab meie alateadvuse varju arendada, muundades läbi armastava kuid kindla juhtimise „möirgav lõvi“ „nurruvaks sülekassiks“ kes ühineb meiega meie arengus. Enese-distsipliin areneb siis, kui me tuletame endale pidevalt meelde, et kasutada „vaimselt korrektseid“ mõtteid, tegusi või suhtumisi, isegi kui me seda „ei tunne vajalikuna,“ hetkedel kui meie „vari“ hiilib „alt üles.“

  • Olla kartmatu, et suuta elada oma elu kõigi nende eelmiste punktide järgi.

Meie Varjumina tahud ujuvad pinnale selleks, et me neid näeksime ja saaksime oma teadliku meelega korrastada. Läbi selle protsessi õpib meie teadlik meel ise suurepäraseid meisterlikkuse vahendeid.

See on meie Kosmiline kohustus, armastada ja hoolida enesest, Mõistes, et kõik meie ümber saab alguse meie seest. Tõeline armastus peab tulema seestpoolt ja on saavutatav ainult läbi tõelise teadliku vaimse ühenduse. Kui me otsime armastust „väljastpoolt“ lootuses täita isiklikku sisemist üksindust või vajadust, oleme suhetes „energia vampiirid.“  Sedasi tehes, otsime me asendust omaenese Jumaliku-Allika ühendusele, kasutades ära teiste inimeste või olendite kehastunud Jumalikku-Allikat. Sellist vajadust ei saa täita välise „armastusega.“ Seda saab täita vaid oma sisemise Jumalikkuse tunnistamisega ja seega tunnistades, et sina oled täiusliku armastuse elav kehastus. Ning nüüd olles teadlik omaenese Jumaliku Väe olemasolust, võid minna maailma, et kohtuda nende olemitega, kes on sinuga samasuguses sageduses. Ehk siis sa meelitad oma sagedusele sarnast sagedust ja te ei “söö” üksteise energiat, vaid sellest saab kujuneda kooslus, kus ollakse võrdsed partnerid. Saavutades armastuse läbi Enese Armastuse, on väga lihtne anda, teades et mida iganes sa võid vajada, saab luua läbi aktiivse Tingimusteta Armastuse, mida sa kannad enese sees. Enese Armastus on vaimse täisealisuse kohustus.

  • Olla usaldav, et suuta järgida oma intuitsiooni ja elada.

Iga asja jaoks on just see õige ajastus ehk siis jumalik ajastus. Meil on valida, kas tunnistada seda reaalsuse ilmingut ja tegutseda koos sisemise Allikaga, usaldades, et koos, sina ja universum, loote koos täiusliku „Jumaliku Õige Ajastuse“ (ja kui see polegi „JUST NÜÜD,“ siis ON sellel väga hea põhjus), või sa võid proovida ja sündmustele oma tahet peale suruda. Kas see aitab soovitul kiiremini kätte tulla? Unistada ju võib kuid saad vaid katkised varbad ja narmastes südame.
Kui me õpime lõdvestuma, ning taipame, et enamus asju mida me ihkame me võime saavutada just Jumalikus Õiges Ajas ja Järjekorras, me võime õppida tegutsema koos aja teadvusega. Siis avastame, et meie elud, hakkavad järk-järgult muutuma just selliseks nagu me soovisime. Eriti siis kui me küsime ilusti, mitte ei NÕUA ning kui me usaldame universaalse Jumaliku- Allika täitma oma osa kaas-loomes. Kannatlikkus on voorus, mis peegeldub meie, Universaalse Korralduse  loome, taipamises.

  • Olla rõõmus, osata oma kogemusi hinnata ja mitte nutta “maha loksunud piima pärast”

Kui me pöördume maailma läbi tõelise heasüdamlikkuse, saates armastust ja tunnustust kõigele loodule, edastame kõrgema sageduslikku elektrilist energiat, mis järgib universaalseid füüsika mehhanisme tuues meile tagasi samasugust, läbi universaalse tagasivoolu. Headus on kingitus, mida me peame kõigepealt andma enesele, et saaksime seda jagada teistele. Headus tähendab, olla teadlik ja hooliv nii enese kui teiste vajaduste, tunnete ja soovide suhtes.
Kas märkasite, esimesel kohal on meie enese vajadused. Jaga enesele juhuslikke heategusi, siis anna see kingitus edasi kõigile kes su teele satuvad, väljendada muret ja hoolivust oma tegudes, suhtumistes ja kavatsustes. Püüa olla hea kurja ja toriseva naabriga ja sa võid olla talle õpetajaks naeratuse taasavastamisel. Kui me käitume kõigega heatahtlikult, me näitame, et me teadvustame nende sisemist Jumaliku Allika ilmingut ning siis oleme tunnistajateks, et Jumalik Allikas teeb vastuteeneid.

  • Osata loobuda omastamisest – tänapäeval üks väga raske ülesanne.

Jumalik Allikas taaskasutab oma energiat pidevalt, seda selleks, et tagada uute ilmingute taassünd. Kõik on vabalt antud, kuid miski pole väärtusetu või raisatud. Alalhoid näitab, et me tunnustame ja mõistame, Allika antud loomingulise energia kingitust. Õppides kasutama energiat, tema kõigis vormides, austuse ja selgete eesmärkidega, me häälestame oma võimet luua seda mida me ihkame ning seda tehes, aitame kõigil teistel olenditel teha sedasama. On tõde vanasõnas „Ära raiska, ära taha“ (“Waste Not, Want Not.”). Kui me mõistame, et kõik mida me oma elu hologrammis tajume, on Jumaliku Allika Ilming, suudaksime me kõik kasutada natuke rohkem austust, mõistmist ja alalhoidu energiate kasutamise ja taotluste suhtes.

  • Olla armulik, sest ennast armastav ja väärtustav inimene mõistab, et iga olend, kes elab terviklikkuses oma hinge ja loodusega on just selline nagu ta on ja tema muutmine on vaid tema enese ülesanne. Olgugi, et meile see ehk sugugi ei meeldi.

Eksistens on ja saab alati olema kaas-loome. Peame olema valmis lubama teisi olendeid täitma oma vajadusi ja soove, kui me loodame, et meie vajaduste  ja soovide täitumist lubatakse. Luues viigi situatsioone ning luua siira sooviga ANDA on olemi loomulik valik. Me ei pruugi alati nõustuda teiste loome eesmärkidega, ning meil kõigil on õigus oma vaatenurkadele. Diplomaatia võib olla aga sillaks vastaspoole jõudude vahel, läbi mille tõhusad meetmed või otsused saavad vastastikku toetust. Me võime õppida nõustuma või mittenõustuma auväärselt, et koos-töö koos-loomise vaimne kunst, saaks pidevalt areneda ilmingu kõrgematele tasemetele.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.