Mis on Vaimne Ego ja kuidas seda vabaks lasta?


by JULIE LONGSTREET WEHMEYER

Alistumine
selles on kolm peamist komponenti, mida sulle korrutatakse pidevalt, kui sa võtad omaks vaimse teekonna. Siin nad on:

 1. Lase lahti Ego
 2. Alista Tahe
 3. Usalda Protsessi.

Kõik need kolm on väga tugevalt seotud ja tegelikult ei saavuta sa kunagi nendega täielikku edu, kuid nendega töötamine ja enesetervendamine on selle protsessi juures tähtsaim.

Ma olen Vaimse Ego vabastamise teemat käsitlenud ka teistes artiklites ja selles tahan ma keskenduda Tahte Alistamisele.

Ma ütlen nüüd midagi, mis arvatavasti käivitab mõnda teist, kuid üks asi, mida tuleb meeles pidada: Vaba Valik on illusioon. Kui te kehastute maale, siis tulete te juba ette valmistatud “hingelepinguga”, kus on juba kirjas kõik ülesanded, mis tuleb selgeks õppida ja omamoodi teekonna kaart, mis aitab siin elus liikuda. See ei tähenda, et teil puudub õigus valikuteks, loomulikult on see teil olemas. Kuid need, mis on seotud ajajoonte ja kehastustega ja suurte otsuste ja jaotistega on peaaegu alati ette otsustatud. Mõnel juhul isegi läbi RSK (Taaskehastumine/reinkarnatsioon samasse kehasse). Igal ajajoonel olete te nõustunud kehastuma umbes 100 inimese aastaks, te elate seitse eluaega, mis annab teile võimaluse läbida tohutu arvu kogemusi ja saada palju teadmisi. Niisiis, sellistel pöördepunktidel on teil täiesti kindlalt olemas teha oma vaba valik. Samuti on alles paljud igapäevased valikud. “Kas ma tahan omletti või tavalist praemuna?” “Kas ma panen teksad või kleidi?” Need on päris kindlasti Vaba Valiku otsused, kuid need omavad väikest mõju ja ei mõjuta suurt pilti.

Et siis, mida tähendab tahte alistamine? Alistumine vaimses plaanis tähendab, et inimene laseb täielikult vabaks oma ootused, ideed ja mõtted teema kohta mida ta soovib ja usaldab protsessi arengut. Sellele võib veel värvikust lisada Alistumine ja Kuulekus (kaks sõna, mis suudab inimesi käivitada kui miski muu). Alistumine on teadlik aktsepteerimine ja paindlikkus kõrgemale väele ja tahtele.
Kristluses defineeritakse seda kui “Mina surm” või “Oma risti kandmine”. See tähendab, et oled valmis vastu võtma seda, mis Universum on sinu jaoks planeerinud (sinu Missiooni), omamata mitte mingisugust kontrolli või teadmist selle lõpptulemuse osas. Mu tütar pani selle väga kenasti sõnadesse. “Vaatad oma elu justkui sa oleksid kanuu, mis ujub jõel vooluga kaasa; Sa võid minna koos vooluga või sa võitled ja peatad selle, et saada mida sa tahad, kuid lõppkokkuvõttes saab jõgi selle mida tema tahab ja sa leiad ennast just sealt, kuhu sa pidid sattuma. Tahte alistamine tähendabki, et sa aktsepteerid seda.

Veel üks alistumise printsiip, mis on pärit Kristlusest kirjeldab kontsepti, kus alistutakse Allikale, Jumala Tahtele. Nüüd enne kui te ennast üles keerate minu sõnakasutust terminite “Allikas” ja “Jumal” lisage neile “Universum”, “Jumalik” misiganes sõna te kasutate Looja ja Kõrgema Jõu kohta. Alistumine Allikale sisaldab endas mõlemat, me anname oma tahte tema tahte alla, aktsepteerime tema suuremat teadlikkust kõiges olevas, kusjuures tema tegevus ja mõtlemisteed käivad kõrgelt üle inimkonna ja Saatana.
Teiseks, oma tahtest loobumine annab kinnitust Allika tahte tunnistamisest meie isikliku elu üle, seda ka kõige väiksemates otsustes. Seda tehakse läbi oma soovide kõrvale panemise, et meie elus saaks täiuslikult ilmuda Allika Tahe. Sinna hulka käib ka oma eesmärgi või kutsumuse aktsepteerimine. Selle isikliku alistumise olulisem punkt on kuulekus, Allikas on märk Tema tahte elluviimisest. Millel on kestev mõju põlvkondade kaupa ja kuningriikides/rahvastes, on sageli seotud maise ja taevasega. Just see on alistumine.

Suurim alistumine: see on Kristuse alistumine. See on täielik pühendumine Allika Püha Plaani osas, Kristuse sünnis ja samuti Tema viimases palves, kui ta Ketsemani aias, enne oma ristilöömist Kolgata mäel, palvetas. Saabuda Allika kehastusena maailma ja siis alistuda Ristile/Tema elu kui lepitusohver, murdes patu needuse ja surma. See on Alistumine.

See ei tähenda loobumist või käega löömist, see tähendab aktsepteerimist. Vaimse põhjaga vestlustes me kuuleme tihti terminit “Ego”. Meile on alati räägitud, et me peame loobuma oma egost (julmemates sõnastustes “me peame tapma oma ego”), et areneda vaimselt ja olla võimelised tõusma kõrgemale tasemele. Kuid mis asi see EGO siis tegelikult on? Ja mida see tähendab vaimses kontekstis?

Kui me hakkame uurima Ego, siis me kohtume kahe erineva koolkonnaga. Üks on Psühholoogiline Ego ja teine Vaimne (või siis Teoloogiline) Ego.

Kokkuvõtlikult:

Psühholoogiline Ego on sulle “pandud” teiste poolt (Ühiskonna hoiakud ja normid).
Vaimne Ego on sinu enda loodud ja see takistab sul vaimselt areneda.

Psühholoogiline Ego (“Sa oled….”)

Psühholoogilise Ego tähendus on identiteet, ehk individuaalse isiku kuvand, mis on neile “pandud” (tekitatud) teiste poolt. Väliselt on see teie teadlikkuse kese ja olemise raamistik. Mis iganes teised inimesed, institutsioonid, asutused, olendid, ühiskond kirjeldavad kui “Sa oled (omadussõna)”, siis on see Psühholoogiline Ego. “Sa oled ema”, “Sa oled õpetaja”, “Sa oled eestlane”, “Sa oled kõhn”. Need kõik on sulle väljast poolt loodud Psühholoogiline Ego, mis ON SINULE PANDUD TEISTE POOLT.

Võibolla olete te õppinud psühholoogiat ülikoolis või keskkoolis ja see kursus keskendus identifitseerimisele nagu Ego ja Superego. Sellistes kursustes kiputakse ühte patta keerama Psühholoogilist ja Vaimset Ego. Kuid nad ei tohiks seda teha.

Meie igapäevastes vestlustes oma sõprade ja perekonnaga keskendume me samuti rohkem Psühholoogilise Ego käitumisele. See tähendab, et kasutame hinnanguid nagu liiga enesekindel, egoistlik, enesekeskne, uhke, vali, üleolev ja kõrgelennuline. Kuid suurel määral on Psühholoogiline Ego see, mida sa saad teistelt inimestelt ja ühiskonnalt ning ei pruugi omada mitte mingit reaalset tõepõhja.

Vaimne Ego (“Ma olen..”)

Vaimne Ego on sinu enda vale ettekujutus sinust endast. Ja just seda me siin käsitlemegi. Kuigi ma võin sellega liiga järsult sügavaks minna.

Vaimne Ego on see, mis on sinu sees ja mida sa kasutad rollina iseenda suhtes. Mask, omadus, mida sõnastame “Ma olen (lisage omadussõna)” ja see on see millal teie Vaimne Ego kõneleb. “Ma olen ema”, “Ma olen valge”, “Ma olen arst”, “Ma olen naaber”. Hoides kinni sellistest enese-definitsioonidest nagu need, takistate te oma tõelise olemuse avaldumist, sest neis on juba algselt sisse programmeeritud enese määratlemine läbi mingi erilisuse või ainulaadsusega. See aga omakorda takistab sul võtta ennast Tervikuna Universumiga ja hoiab sind oma vaimse teekonnale astumast, et lõpuks suuta tõusta oma tõelise “kodu” poole.

Ja see on maailma kõikide hädade ja valude juurikas, sest see takistab inimestel näha ennast osana kõikidest teistest ja kõiki teisi osana temast endast. See aga muudab väga keeruliseks olla tõeliselt heatahtlik ja kaastundlik. See takistab tõeliselt kogeda ilu, selle reaalsuse elus.

Sinu ideed, uskumused, ideoloogiad ning sotsiaalsed ja rahvuslikud kuuluvused, sidemed inimestega ja kõige ümbritsevaga, see kõik määrab sinu Vaimset Ego.

Harjutus

 1. Võtke leht paberit ja kirjutage sellele ülevalt alla numbrid 1-10.
 2. Paberi ülaserva kirjutage sõnad “MINA OLEN”
 3. Nüüd kirjutage enda kohta 10 iseloomustavat sõna

See on teie Vaimse ego väike pilt.

“Kes ma olen?”

Kui ma laseksin sellele vastata oma Vaimsel egol, siis ma saaksin vastusteks: “Ma olen kirjanik”, “ma olen ema”, “Ma olen SuurBritannia ja USA kodanik, “Ma olen hetero naine”. Kõik need on Vaimse Ego konstrueeritud, kuid mis ei oma kõige vägematki tähtsust Universumi Suure Pildi ja minu võimekuse osas olla armastav inimolend. Need on vaid kestad mida ma kannan.

Selleks, et vabastada oma Vaimne Ego, tuli mul lahti lasta nendest surelikest kuvanditest iseenese kohta ja teadvustada, et ma lihtsalt OLEN, samamoodi nagu kõik. Lihtsamalt öelduna – Ma olen, Ma Olen, MA OLEN.

Kahjuks, on aga Vaimne Ego väga rahustav ja mugav. See pakub meile raamistiku, struktuuri ja identiteedi sellest, mis me ARVAME, et me oleme – pakkudes meile sellega motivatsiooni, identiteedi ja struktuuri, mida me arvame, et vajame, et olla edukas ja ellu jääda. Sellest on tegelikult väga keeruline lahti lasta. Sa teed paar sammu edasi ja siis avastad, et sind on visatud kaks sammu tagasi. Kuid mida raskem see teekond ka on, tuleb teil meeles pidada, et see takistab sinu vaimset arengut ja edasi liikumist.

Vaimse Ego vabastamise Ülim eesmärk on vabaneda iseloomustamistest (siltidest) ja lihtsalt olla, “Ma olen”. Ma tulen selle kontseptsiooni juurde veel tagasi, kuid just see on ülim eesmärk. Te kuulete oma vaimsel teekonnal veel väga palju terminit “ma olen”.

Vaimse Ego Vabastamine

Niisiis, mis tähendab “lase oma Egost lahti”? See tähendab, et sa lased lahti oma iseenesest endale loodud minapildist ja identiteedist. Wohaaa! Sa ei ole enam see mida sa oled arvanud, et sa oled.

See tähendab, et sa loobud oma uskumustest, ideedest, kinnisideedest ja soovidest mida meile on läbi elu õpetatud, et läbi nende me oleme keegi ja mis on oluline. See tähendab, et me rebime ennast, oma minapildi kontideni paljaks ja ehitame uuesti üles universaalse ja armastavana. Selles protsessis me tühistame oma kannatuste juurpõhjused ja lubame endal liikuda kõrgema teadlikkuseni.

Inimkogemuse kolm kõrgemat eesmärki:

 1. vabaneda kannatustest ja valust
 2. ühineda kõrgema teadlikkuse ja Universaalse kogemusega
 3. saavutada piirideta avardumine

Vaimsest Egost loobumine teeb võimalikuks nende kolme eesmärgi saavutamise.

Eemaldada Vaimne Ego/Ego Surm

Niisiis kuidas seda Vaimset Ego eemaldada? Kuidas luua seda nn Ego Surma?

Ego surm on üks kõige tähtsamaid eluülesandeid ja kogemusi. See võimaldab saavutada hingerahu, et areneda vaimselt ja liikuda edasi kõrgematesse dimensioonidesse.

Pange tägele, kuni selle hetkeni oma elus, olete te tohutul hulgal kulutanud energiat sellele, et mõista “kes te olete”. Te olete seadnud eesmärke. Olete arendanud oma isikliku minapildi, oma väärtushinnangud ja olete ennast kindlalt tuvastanud väikeses koguses maistest eksistentsidest ja kogemustes. Kuid ükski nendest ei ole SINA. Need ei ole TÕELINE SINA.

Ja siis, ühel ilusal päeval avastad, et see kõik on vaid fassaad, väline pilt ja sa koged midagi mida saab nimetada Hinge Pime ÖÖ. See on inimese elus vast kõige võimsam moment, sest just sellel hetkel olete kogenud Ego Surma. See on valulik ja traumatiseeriv, see võib tekkida hetkega ja ilma ette hoiatamata. Ja see võib korduda ikka ja jälle. Minu esmane Ego surm/Hinge pime öö/tagasilangus ei juhtunud äkki, sest ma ennetasin seda. Ma lasin teadlikult Vaimsest Egost lahti, kuna ma sattusin raskesse õnnetusse ja ma pidin sukelduma oma hinge tagatubadesse. Seepärast on väga oluline mõista Hinge Pimeda Öö kujundit ja kuidas see mõjutab meid lahti laskma meie Vaimsest Egost.

Me käime läbi Hinge Pimeda öö mitmel korral oma elu jooksul, iga korraga vabastame üha rohkem oma Vaimsest Egost. Minu esimene Hinge Pime öö oli siis, kui ma olin üheksa aastane ja mul polnud õrna aimugi, mis toimus. Seejuures ei teadnus seda ka mu vanemad ning tegid niigi keerulise olukorra tuhandeid kordi keerulisemaks. Ma olin hullumiseni hirmunud. Minu vanim tütar koges oma Pimedat Hingeööd samuti varakult. Varases eas pole Hinge Pimedad Ööd sugugi tavalised, kuid need juhtuvad. Selles ei ole “üks suurus sobib kõigile”. Kuid üldjuhul tekivad need siiski täiskasvanueas ja tihti on vallandajaks just traumaatilised sündmused.

Pimeda öö kogemus on silmiavav ja kaunis kuid jah, ka tohutult hirmuäratav kogemus. Samuti on see ülioluline protsess enne kui te saate omaks võtta oma Teekonna. On autoreid, kes nimetavad Pimedat Ööd tagasilanguseks, kuid tõde on see, et see on Edasimineku esimene samm.

On inimesi, kelle jaoks Edasi minemine tähendab hinge partneriga ühinemist ja teised peavad selle protsessi läbima üksinda. Taasühinemine pooldunud hingede või kaksikleekide vahel on palju keerulisem ja saab alguse kogemusest, mida nimetatakse Kundalini Ärkamiseks.

Kuna see kogemus on nii hirmutav, ebamugav ja hinge alasti kiskuv, et enamus inimesi veedavad terve oma elu põgenedes Hinge Pimeda öö eest ja kui see ka algab, siis panevad tagurpidi minema. Hirm kaotada kontrolli ja muudatused sellest protsessist tulevad liiga palju ja liiga kiiresti. Kahjuks sellega nad ainult pidurdavad selle läbimist, kuid ei takista selle toimumist. Igaüks läbib oma Hinge Pimeda Öö ühel hetkel, kui mitte sellel eluajal siis järgmises. (Või siis ka sellel eluajal kuid teisel ajajoonel aga selle kohta on teine artikkel.)

Teiste jaoks, nagu mina, ei ole ,uud võimalust. Kõik minu Hinge Pimedad Ööd on käivitanud mõni traumaatiline sündmus, ja neid juba peatada ei olnud võimalik. Kui see on vajalik (näiteks on kehastus nii jäärapäine ja ei taha võtta vastu oma missiooni jaoks vajaliku arengu protsesse) võib Universum sind vägisi sellesse kogemusse vajutada. Paljud inimesed keelduvad sellest ja püüavad seda leevendada alkoholi, narkootikumide ja ka arsti poolt välja kirjutatud medikamentidega, sest on tohutult lihtsam järgida inimese loodud raamistikku kui kuulata Allikat ja Universumi. Kuigi, mida rohkem te selle kogemuse vastu võitlete, seda valusam see kogemus on.

Kokkuvõte

Me kõik oleme sündinud siia koos vaimse tuumaga (mulle ei meeldi seda siin ateistidele nina alla hõõruda /neeee, meeldib ikka/ kuid ka teil on see olemas ja mis iganes te ka arvate, tuleb see tõetera ühel hetkel alla neelata). See on teadlikkuse punkt, mis peegeldab tõelist Mina, mitte enese loodud identiteeti, piire või definitsioone. See on tõeline puhas Mina. See on see, kus me saame alguse kui sünnime ja kahjuks ka peaaegu kohe hakkame eemalduma.

Ego surm ja /või lahustamine tähendab, et me vabastame ennast identiteedist, mida hakkasime looma kohe peale sündi. Teil tuleb eemaldada oma surelikkuses loodud uskumused ja ideoloogiad, mida teile on õpetatud terve teie elu ajal. See on “vale”-identiteet ja see takistab oma tõelise Olemi avastamist ja selleni jõudmist. Sul tuleb eemaldada oma elust igasugune individuaalsus. Siis saad sa tõeliseks iseendaks.

Kuidas Vaimne Ego meie elus nii tähtsale kohale satub?

Meie lääne ühiskondades oleme loonud raamistiku milles meie Egod on arendatud reageerima välistele ärritajatele. Õrnas lapseeas peaks meile õpetama, kuidas hoida tasakaalus oma Vaimset Ego ja Vaimset tuuma, selle asemel sunnitakse meid materiaalsesse maailma, mis nõuab meilt see näljane Vaimne Ego peab saama toidetud! Meile õpetatakse – “võita tuleb iga hinnaga”, “see riietus paneb sind paistma tähtsana”, “see töö on parem”, “sa oled see mida sa omad”. Sinu palganumber ja ametinimetus võivad määratleda sind. Sinu riigieksami tulemused määratlevad sind. Sinu kolleegid määratlevad sind. Isegi sinu lemmik jalgpalli koondis määratleb sind.
Seega, Vaimne Ego jookseb amokki ilma, et sellel oleks korralikku vaimset juhendamist. See, mille oled loonud kui minakuvandi, on vale.

Vaimne Ego muutub sellega väga tugevaks ja allutab enesele Vaimu, ta surub selle kõrvale kui ta tegelikult peaks asetama Vaimu enda ette ja keskele. “Ma olen (iseloomustav sõna)” muutub tähtsamaks kui lihtsalt “Ma Olen”. Samas, lõpuks võtab Vaim oma juhtimisõiguse tagasi.

Kuidas ma saan hakata oma Vaimset Ego vabastama?

 • Harjuta andestamist, harjuta seda nii iseenda kui teiste osas.

Kui mul on tunne, et ma pean andestama kellelegi, siis ma ütlen endas, “Ma vabastan ja andestan sulle (isik või situatsioon, milles ma andestan), ja samuti andestan endale võimaliku solvumise, kahjustuse või valu eest, mida ma olen põhjustanud selles suhtluses/kokkupuutes. Ma võtan vastutuse oma tegevuse või mõtete eest.”

 • Luba endal olla täiesti haavatav.

Sul tuleb olla avatud meelega teiste vaatenurkade osas ja lubada endale seda teadmist ja aktsepteerimist. Kui sa märkad, et sa oled kergesti ärrituv ja elad ennast teiste inimeste peale välja, tehes seda ilmselt kontrollimatult, siis tuleb sul see lahti lasta. Kui sul on komme pidevalt teisi süüdistada, siis ei luba sa endal võtta vastutust enese tegude eest ja sellega kaotad võimekuse olla tõeliselt haavatav. Kui keegi ütleb internetis midagi sellist, mis sulle ei meeldi või sa tunned, et keegi on justkui sind solvanud või on isegi mõni vastasleeri poliitiline väljaütlemine, mis paneb sind “hulluma”, siis sul tuleb selle vabastamisega tegeleda. Sul on õigus olla eri arvamusel. Sa võid mitte omaks võtta kellegi teise vaatenurka. Kuid kui sinu esimene reaktsioon on ründamine, isegi kui see on passiiv-agressivselt, siis sa klammerdud oma “erilisuse/ülimlikkuse/paremlikkuse” külge ja ei luba endal olla täielikult haavatav.

 • Ole tänulik ja võta vastu tänulikkust.

Ära luba endal kasutada lauset “see on nüüd kõige hullem mis võis juhtuda”, “Ma vihkan tööle minekut”, “Mitte midagi ei muutu paremaks”. Selle asemel keskendu positiivsetele aspektidele ja ole nende eest tänulik. Kasuta lauseid “see pole hea, kuid oleks võinud veel hullemini minna ja ma olen selle eest tänulik”, “Meil on täna tööl vaja mõned ebameeldivad asjad ära teha, kuid ma olen tänulik teades, et mul on olemas vastavad oskused, et nendega ühele poole saada”, “Ma usun, et see on vaid väike tagasilöök ja ma olen tänulik Allikale, sest see juhib mind sellest läbi”. “Kuidas saab veel paremaks minna kui see?”
Ole kõige eest tänulik. Kõik on kinni vaatenurgas.

 • Ja lõpeta kõike kontrollida püüdmine. See ei ole sinu ülesanne.

Sul tuleb õppida vältima mõningaid käitumisi, et lubada endal olla täielikult haavatav ja nimelt, lase lahti oma kontrollivajadusest. Luba Allikal liigutada ja kontrollida protsessi. Ei ole sinu ülesanne kõike “Juhtida”. Luba ennast juhtida ja ole kindel, et sa teed õiget asja, usaldades oma sisemist häält. Lase lahti muretsemisest.

 • Pea meeles, et mõlemad, nii Vaimne Ego kui Psühholoogiline Ego on sinu sõbrad, kui sa võtad vaevaks nad “ära kodustada”.

Saa sellest aru, et sul ei oleks võimalik maksta oma arveid, säilitada töökohta, püsida tervena ja nautida elu, kui sul pole mingit Ego. See on osa inimkogemusest, kuid Ego tuleb ära kodustada ja mitte lasta tal amokki joosta.

Oma inimkehastuses ei ole me kunagi võimelised täielikult kaotama oma Ego, sest see on vajalik meie enda ellujäämiseks selles reaalsuses. Kuid kindlasti saame me sellest palju lahti lasta ja areneda vaimsel teekonnal. Ehk siis, tuleb Ego keldris kord majja lüüa ja korralikult ära tuulutada.

Kuid pidagi meeles, ülim eesmärk on olla….

“Ma Olen!”

Nautige oma teekonda.

Twin Flame Synastry Chart Available here

Seotud artiklid:

What is the Dark Night of the Soul Eesti keelne tõlge Mis on Hinge Pime öö

Why Your Deceased Loved Ones Do Not Communicate with You. Eesti keelne tõlge Miks me ei saa teateid oma lahkunud lähedastelt

What is Kundalini Awakening? Eesti keelne tõlge Mis on Kundalini ärkamine

Crystal Healing Eesti keelne tõlge Tervendamine kristallidega

Üks kommentaar “Mis on Vaimne Ego ja kuidas seda vabaks lasta?

 1. Pingback-viide: Ajajooned, eluajad, hingeteekonnad | YksikHunt mõtiskleb elust ja maailmast

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.