Mehelikkuse arhetüübid


Jumaliku Maskuliinsuse Arhetüübid: Taasühendudes 4 põhilise energiaga

 23.04.2022 By Mahabīja 

Masculine Archetypes Image

Arhetüübid on igal pool. Sinu sees, teiste sees ja mis peamine need ongi peamised põhjused, mis loovad põhilise inimkäitumise. Pole mingit kahtlust, et meie elu ja karakteri vormimisel on arhetüüpidel väga oluline roll mängida. Kas sa teadsid, et kui sa teed tööd arhetüüpidega, siis oled sa võimeline kasvatama oma eneseteadlikkust ja parandama oma vaimset heaolu? See artikkel käsitleb nelja maskuliinset arhetüüpi ja nende olulisust kui jutuks tuleb  Jumaliku Maskuliinsuse Ärkamine. Sa märkad, et mida rohkem sa arendad nende arhetüüpide kvaliteeti oma elus, seda rohkem tunned sa kontakti oma hingega ja oma elumissiooniga. Seega on väga oluline teada ja mõista põhilisi maskuliinseid arhetüüpe ja kuidas nende energiat oma ellu siduda.

Niisiis, alustame nelja Maskuliinse Arhetüübi ja nende varjukülgede uurimisega.

Mis on Maskuliinne Arhetüüp?

Lühidalt öeldes arhetüübid on käitumismustrid, mis aitavad ja mõjutavad meid kui inimesi ja meie mentaalset, emotsionaalset ja vaimset kasvu. Metafüüsilises plaanis esindavad arhetüübid erinevaid energeetilisi tüüpe mis vormivad meie olemi algmustreid. Kõige lihtsam on arhetüüpe vaadata kui ühe teemandi erinevaid tahke. Igal tahul on oma nägu kuid kõik koos moodustavad nad terve teemanti.

Maskuliinse arhetüüpide positiivsed omadused on meeste kehastatud maskuliinsuse kõrgem väljendus.

Maskuliinsed Arhetüübid

Raamatus “Kuningas, sõdalane, Maag ja Armastaja: Taasavastades täiskasvanud Maskuliinsuse Arhetüüpe,” esitlevad jungaanlikud psühholoog Robert Moore ja mütoloog Douglas Gillet, et maskuliinsus on koostatud neljast põhilisest meesenergia arhetüübist. Moore omakorda väidab, et probleemid mida me tänapäeva mehes näeme – vägivaldsus, saamatus ja endassesulgumine – on tulemus sellest, et kaasaegne mees ei oska saavutada kontakti oma ürgmeheliku ja maskuliinsete arhetüüpidega, mis nende sees pesitsevad.

Moore järgi on olemas neli peamist maskuliinset Arhetüüpi: Kuningas, Sõdalane, Maag ja Armastaja. Mees, kes on saanud täiskasvanuks, peab olema jõudnud kontakti kõigi neljaga. Kui mees pole teadlikult joondunud oma arhetüüpidega, siis mõjutavad teda nende bipolaarsed varjud, mis kõiguvad edasi tagasi olles kord aktiivses ja siis passiivses servas.

Toetudes SO LAN CHA printsiibile, allub füüsiline universum polaarsuse seadustele. See hõlmab ka nelja elementaalset Universumi ehitusblokki- Tuli, Vesi, Õhk ja Maa, no ja loomulikult ka nelja Maskuliinsuse Arhetüüpi. Kaks vastaspoolset elementide ja arhetüüpide polaarsust mõjutavad meid siis kas ehitavalt või lammutavalt, vastavalt sellele millise tasakaalu kraadi me oleme elemendis või arhetüübis saavutanud.

4-masculine-archetypes

Moore väidab ka, et iga maskuliinne arhetüüp sisaldab kolme osa: Peamine arhetüübi väljendus ja kaks bipolaarset varju. Arhetüübi varjud on tegelikult moodustunud äärmuslikust polaarsusest (kujutage ette pendli liikumist). Negatiivses servas (SO) või positiivses servas (CHA). Niisiis jätkates Moore mõttekäiku, peab iga mees need äärmused iseeneses tasakaalu viima ja endasse teadlikult siduma, et saavutada arhetüübi täielikku väljendust. Seda koondumist, kooskõla ja harmooniat nende polaarsuste vahel, me nimetame (LAN).

Vaatame siis nüüd täpsemalt igat maskuliinset arhetüüpi.

#1: Kuningas

the king archetype image

Kuningas kannab endas Jumalikku Isa energiat. Ta teenib oma perekonda, oma kogukonda ja maailma. Kuninga arhetüüp võimaldab mehel avastada enese sees olevat Jumaliku Maskuliinsuse energiat.

Kuninga Arhetüüb kombineerib endas maskuliinsuse teadlikkust ja elutarkust. See võimas kooslus lubab tal luua. Ta on pühendunud teiste teenimisele ja harmoonilise keskkonna loomisele, et saaks tekkida küllus ja heaolu. Mees, kes on arenenud Kuninga Arhetüübis jõustab teisi läbi juhenduse, distsipliini ja motiveerimise. Ta on suuteline langetama õiglaseid ja täpseid otsuseid.

Kuninga Arhetüüp esindab vägevat energiat mis muudab kaose korraks ja emotsioonid tasakaaluks.
See arhetüüp on ühenduses maa elemendiga – tasakaalu ja turvalisuse element.

Kuningas oma parimas vormis esindab järgnevaid väärtusi:

 • enesekindlus;
 • stabiilsus;
 • väärikus;
 • turvalisus;
 • eesmärk;
 • tasakaalukus;
 • motiveeritus;
 • loovus;
 • inspireerib loovust teistes;
 • elutarkus;
 • tunnustab ja austab teisi nende saavutustes;
 • jätab maha pärandi.

Kui mees pole oma sisemise Kuningaga ühenduses, siis langeb ta Kuninga varjude, üliaktiivse (CHA) – Türann või passiivse (SO) Tossike, mõju alla.

king-archetype

Türann

Kuninga aktiivse poole vari (CHA) on Türann. Türanni ei huvita see mida teised vajavad või tahavad. Tema jaoks on oluline vaid tema enda eesmärgid ja huvid.

Türanni iseloomustavad järgmised omadused:

 • isekus;
 • brutaalsus;
 • kadedus;
 • vihkamine;
 • halvustav;
 • vägivaldne;
 • sisemise raamistiku/struktuuri puudumine
 • tundlik kriitika suhtes.

Äpu/saamatu

Kuninga passivne vari (SO) on Äpu. Äpu annab oma õiguse oma elu juhtida teistele inimestele, olukordadele või isegi ainetele. Tal võib välja areneda paranoia või sõltlase käitumishäire. Ta tahab et teda imetletakse, ülistatakse ja tunnistatakse tema vastuvaidlematut autoriteeti.

Äput iseloomustavad järgmised omadused:

 • selge eesmärgi puudumine;
 • ebakindlus;
 • rahutus;
 • enesetähtsustamine;
 • suutmatus tegutseda või tegutsemist juhtida;
 • otsustamatus;
 • äärmine vajadus heakskiidu ja ohutuse järele.

Kuidas saada kontakti oma sisemise Kuningaga?

Niisiis, mida teha selleks, et saada kontakti oma Kuninga tasakaalustatud osaga (LAN)? Siin on mõned mõtted:

 • ole Aus, ela ja käitu oma sõnade järgi.
 • pea alati oma sõna;
 • õpi rohkem looma ja vähem tarbima;
 • aita teisi, kui see on võimalik ja vajalik;
 • kehtesta oma enda sisemine moraalikoodeks, oma väärtused ja elu printsiibid;
 • arenda endas liidri oskusi;
 • ole Otsustav;
 • jäta endast pärand;
 • loo endale eluväärtused ja ela nende järgi;
 • hoidu raha, võimu ja sexi väärkasutusest.

#2: Sõdalase Arhetüüp

warrior archetype image

Robert Moore andis järgmise koha Sõdalase arhetüübile:

“Ta on alati valvel. Ta on alati ärkvel. Tema ei maga iialgi elusündmusi maha. Ta teab kuidas oma keha ja vaimu fookuses hoida. Tema on see mida samuraid nimetavad tähelepanelik

Sõdalasel on selge mõtlemine ja tugev enesekontroll. Ta on distsiplineeritud ja tema meelekindlus on tugev. See arhetüüp on seotud tule elemendiga.

Sõdalane oma terviklikkuses on järgmiste omadustega:

 • selge elueesmärk;
 • strateeg;
 • otsustav;
 • tähelepanelik;
 • tugev enesedistsipliin;
 • suudab oma strateegiaid kohandada vastavalt olukorra vajadustele;
 • lojaalne;
 • vapper;
 • selge mõtlemisega;
 • tahtejõuline;
 • enesekontroll;
 • emotsionaalselt vaoshoitud;
 • realist;
 • pühendunud.

Kui mees pole kontaktis oma sisemise Sõdalasega, siis satub ta selle passiivse (SO) või aktiivse (CHA) varju mõju alla, mis käivitavad temas Masohisti või Sadisti.

warrior-archetype

Sadist

Sõdalase aktiivne vari (CHA) on Sadist. Sadist on moodustanud enda jaoks püüdmatult kõrged standardid ning nõuab ka oma lähedal olevate käest nendele allumist. Sa ei kannata nõrku, saamatuid ja haavuvaid inimesi ning võib selliste suhtes olla väga agressiivne. Sadist võib olla julm ja kamandav, kriitiline ja isegi vägivaldne oma naise ja laste suhtes.

Tema iseloomustamiseks sobivad järgnevad omadused:

 • vägivaldne emotsionaalsus;
 • julmus;
 • meeletu jõhkrus;
 • töönarkomaanlus;
 • ründavus;
 • tihti tunneb ennast õõnsana, kibestunud ja oma eesmärki kaotanult;
 • kriitiline;
 • käsutav.

“Piisavalt Mees” on teema mille osas Sadist tunneb ennast ebakindlalt ja kannab selle ebakindluse teistele üle.

Masohhist

Sõdalase passiivne vari (SO) on Masohhist. Tema kinnisideeks on edu saavutamine ja seejuures ei pööra ta enese vajadustele tähelepanu. See pole tema meelest tähtis. Kui vaid tüütu kohustus. Masohhist ei suuda oma elus midagi muuta. Kui keegi on tema suhtes lugupidamatu, siis ta ei püüagi ennast kaitsta. Ta on tihti stressis, sest on enesehaletsuse ja kurnatuse alla mattunud. Selle arhetüübi mees unistab palju, kuid ei suuda kunagi oma unistuste teoks saamise nimel tegutseda. Ta võib vihata oma tööd või suhet milles ta on, kuid selle asemel, et seda muuta ja edasi liikuda, ta lihtsalt pingutab rohkem ja püüab saada selliseks nagu tema naine või ülemus teda näha tahavad. Mis omakorda kasvatab vägivalda, mida ta endaga korda saadab.

Masohhisti iseloomustavad järgmised omadused:

 • jõuetus;
 • üksiklus;
 • suutmatus ennast kaitsta;
 • enesehaletsus;
 • isiklike piiride puudumine (just need tervislikud isiklikud piirid);
 • hädaldamine;
 • vastuseisude ja konfliktide eest kõrvale vingerdamine;
 • alati stressis ja depressioonis;
 • tunneb suutmatust oma elus midagi muuta;
 • otsustusvõime puudumine;
 • kaldub asjadega lõputult venitama.

Kuidas saada kontakti Sõdalasega?

Sõdalase energia suunab mehed unistama suurelt, püstitama kõrgeid eesmärke ja võitlema õiglase eesmärgi nimel. Mehed, kes on oma Sõdalasega kontaktis, selle tasakaalustatud alas (LAN) on tänapäeval väga nõutud. Niisiis, mida sa saad teha, et oma Sisemise Sõdalasega tõeliselt tasakaalu ja kontakti saada?

Siin on mõned soovitused:

 • harjuta võitluskunste. Mitte ainult võitlust, vaid ka filosoofiat selle kõige taga;
 • tee midagi mis sind hirmutab;
 • mediteeri;
 • arenda endas sihikindlust ja keskendumist;
 • ära lase teiste inimeste arvamusel oma elu juhtida või lasta neil mõjutada sinu enesehinnangut;
 • leia üles oma enese isiklikud eluväärtused ja printsiibid;
 • võta osa võistluslikest spordimängudest;
 • tööta selle nimel, et suuta olla rohkem otsustusvõimelisem;
 • arenda sisemist distsipliini.

#3: Maagi arhetüüp

22 Divine Masculine Quotes Image

Robert Moore nimetab Maagi veel “Teadjaks”. Ja just see on selle Arhetüübi sisu, teadmised, teadlikkus, nende vahendamine ja mõttetihedus. Moore annab sellele arhetüübile järgneva iseloomustuse:

“Maagi energia haldusalasse kuulub kõik mis nõuab spetsiaalset treeningut. Vahet pole kas sa oled elektriku õpilane, et saada elektrikuks ja seigelda kõrgete Voltide ja amprite müsteeriumides või meditsiinitudeng, puurides päevad ja ööd meditsiiniõpikuid, õppides inimkeha saladusi ja kasutades kaasaegseid tehnoloogiasaavutusi, et aidata oma patsiente või isegi börsimaakler või finantsmaailma tudeng või kuskil psühholoogide ülikoolis, oled sa täpselt ühes ja samas punktis nagu šamaani õpilane hõimurahvaste ühiskonnas. Sa kulutad tohutu hulga aega, energiat ja raha selleks, et sind pühitsetaks salateadmiste rafineeritud kogukonda. Sul tuleb läbida terve rida eksameid, et näidata, et sa oled nende teadmiste vääriline meister. Ja seejuures, nagu ükskõik millise pühitsemise juures, edukus pole garanteeritud.”

Niisiis, on kõik teadmised, mille omandamine nõuab eriväljaõpet, Maagi arhetüübi eesõigus. Kui me pühendume mingi eriala või teadmistepõllu selgeks õppimisele, siis me kontakteerume oma Sisemise Maagiga. Maagi arhetüüp on seotud õhu elemendiga.

Maagi arhetüübil on järgmised omadused:

 • teadlikkus;
 • Introvertsus;
 • teadmised;
 • tasakaalukus, terviklikkus;
 • sügav kontakt sisemiste tõekspidamiste ja väärtustega;
 • stabiilsus;
 • nn hingetarkus;
 • objektiibsus;
 • mõistmine;
 • eneseteadlikkus;
 • emotsionaalne tasakaalukus;
 • mõõdukus;
 • teadmiste ja tehnoloogia saavutuste heaperemehelik ühendamine;
 • tagasihoidlikkus.

Maagil on suurepärane oskus tõlgendada tavainimestele mõistmatuid keerulisi vaimseid, mentaalseid ja materiaalseid teooriaid, selliselt et need inimesed saavad sellest aru. Selle arhetüübi esindaja tunned eksimatult ära kui kuuled kedagi lahti seletamas keerulisi teooriaid, kasutades väga arusaadavaid kujundeid ja metafoore.

Kui mees pole kontaktis oma Sisemise Maagiga, siis langeb ta selle aktiivse varju (CHA) või passiivse varju (SO) mõju alla. Emotsionaalselt külm Manipulaator või Süüdimatu.

magician-archetype

Emotsionaalselt Külm Manipulaator

Maagi aktiivne vari (CHA) on Emotsionaalselt külm Manipulaator. Manipulaator ei juhenda teisi, tema manipuleerib ja suunab sinna kuhu temal on vaja ja inimesed ei saa arugi, et nendega mängitakse. Ta narritab neid lubadusega õpetada neile oma teadmisi, kuid ei anna neile kunagi kogu tarkust. See võimaldab tal täita nii enda rahakotti kui oma Ego. Ta kasseerib hulga raha oma infokildude eest, mis on tavaliselt just nii suured, et demonstreerida tema ülemuslikkust ja toita tema Ego. Kahjuks teevad seda väga paljud vaimsed õpetajad, sest nad on langenud selle arhetüübi varju ohvriks. Õpilasena on sul aga ülesanne teha endale selgeks see kontseptsioon, et mitte langeda selliste õpetajate ohvriks. Vastasel juhul ärkad ühel hetkel ja avastad et oled mingi sekti liige.

Siin on mõned näidisjuhtumid, kuidas Emotsionaalselt külm manipulaator nähtavale tuleb:

 • Õpetaja ründab oma õpilasi, püüdes nende entusiasmi summutada.
 • Jurist kasseerib kliendilt hullud summad, kuid on juba enne veendunud, et see on lootusetu juhtum kuid hoiab töös rahakanali.
 • Meditsiinispetsialist pumpab patsiendilt välja olulist informatsiooni.
 • Reklaamitööstur manipuleerib ühiskondliku psüühega ja valetab, sest see toidab tema ahnust ja aitab temal oma töös edukas olla.
 • Poliitik, kelle lubadused pole krossigi väärt kuid on üles ehitatud nii, et manipuleerida inimestega, mis annab temale selle, mida ta tahab. Võimu.
 • Vaimne õpetaja, kes lubab valgustumist ja kasseerib kursuse eest 10 000€

Kas mõni neist tundus tuttav?

Siin on omadused, mis iseloomustavad Manipulaatorit:

 • isekas;
 • julm;
 • külm;
 • küüniline;
 • osavõtmatu;
 • pettur;
 • ebaaus;
 • manipulatiivne;
 • egoistlik;
 • rahale orienteeritud.

Süüdimatu/Süütuke

Maagi passiivne vari (SO) on Süüdimatu või siis ka Süütuke. Süüdimatu tahab Maagi väge ja positsiooni, kuid ei soovi midagi teada kohustustest, mis selle staatusega koos käivad. Temas ei ole mingit soovi jagada, õpetada või aidata teisi.

Süütuke võib kiiresti käivituda uuest projektist, hobist või tööst, aga kui selle kerge osa saab otsa ja vaja on pühendumust, siis ta märkab kuipalju on vaja pingutada, et selles tõeliselt heaks saada – siis ta annab alla. Ta ei taha mitte mingit pingutamist, et saada osavaks professionaaliks.

Mehed kes on Süütukese varju mõju all tahavad saada miljonärideks, kuid pole mitte iialgi nõus panustama aastatepikkust tööd, et seda saavutada. Neile meeldib see idee, kuid ei taha teha ühtegi sammu, et seda saavutada, kui see võtab rohkem aega kui ta ette on kujutanud.

Vaimsetes kommuunides on selliseid näiteid palju. Kui mehed soovivad olla vaimsed, kuid ilma kõige selle palvetamise, mediteerimise, distsiplineeritud käitumise või õppimise.

Selline mees teeb kõik võimaliku, et pareerida endast igasugused katsed tema kontrollimiseks. Ta hoiaks teid kikivarvukil, kaasates teid lõputusse protsessi, milles seatakse kahtluse alla teie enda intuitiivsed tunded tema tegevuse ja käitumise kohta.

Süüdimatu iseloomustamiseks on järgmised omadused:

 • vastutustundetu;
 • kade;
 • laisk;
 • armukade;
 • illusoorne;
 • sisemine tühjus;
 • pingutuse puudumine.

Kuidas saada kontakti oma sisemise Maagiga?

Kui sa soovid kontakti saada oma Maagi tasakaalustatud küljega (LAN), siis siin on mõned ideed:

 • mediteeri;
 • käi jalutamas, mine parki või metsa ja praktiseeri Jalutamise meditatsiooni;
 • pühendu elukestvale õppele;
 • tööta oma kätega, käsitöö, nikerdamine;
 • uuri vaimset kirjandust;
 • investeeri aega enesesse vaatamiseks;
 • arenda endale just sulle sobiv teadlik distsipliin;
 • kasvata oma tahtejõudu;
 • õpi keskenduma;
 • veeda rohkem aega loodusega ühendudes.

#4: Armastaja Arhetüüp

The Lover Masculine Archetype Image

See on emotsioonide, loovuse, sügava sensuaalsuse, tunnete, ühtsuse ja idealismi arhetüüp. Armastaja kogeb elu tajudes. Ta otsib võimalusi kogeda elus niipalju erinevaid dimensioone kui võimalik. Kasutades selleks kõiki oma tajusid: nägemine, puudutused, lõhnad, maitsed ja kuulmine, ehk siis helid.

See arhetüüp on seotud vee elemendiga.

Armastaja elab sensuaalsete naudingute maailmas. Ta tunneb ennast väga tugevalt seotud oma isiklike sügavustega ja samuti teiste sisemiste sügavikega.

Armastaja on väga kirglik oma eesmärkide saavutamises. Olgu need siis naised, elueesmärgid või elu üldiselt. Kui sa saad kontakti oma sisemise Armastajaga tunned sa ennast elavana oma sisemisest väest ja energiast.

Armastaja arhetüübil on järmised iseloomustavad omadused:

 • kirg;
 • kaastunne;
 • sügav sensuaalsus;
 • inspiratsioon;
 • loovus;
 • empaatia;
 • estetism;
 • entusiasm;
 • ta on kohal oma emotsioonides;
 • romantiline;
 • elab oma elu täiel rinnal.

Kui mees pole oma sisemise Armastajaga kontaktis võib ta langeda selle aktiivse varju (CHA) või passiivse varju (SO) mõju alla. Sõltlasest Armuke või Impotentne Armuke.

lover-archetype

Sõltlasest Armuke

Armastaja aktiivne vari (CHA) on Sõltlasest Armuke. Sõltlasest Armuke on igaveses otsingus, ta püüab leida seda ainust, õiget inimest, asja või kogemust, mis paneks teda tundma tõeliselt elusana. Me näeme siin kahte probleemi:

 • Sõltlasest Armuke otsib pidevalt midagi, kuid tal puudub ettekujutus, mis see tegelikult olla võiks;
 • tema ootused on kõvasti õhku täis pumbatud.

Just seetõttu ei suuda Sõltlasest Armuke tunda iialgu rahuldust. Tema energia muutub hävitavaks, seda nii teistele kui talle endale, kui ta muutub iseenese kire ja tajude vangiks. Tema pidev jaht naudingutele lukustab teda liikumatusse vanglasse ja ta ei saa põgeneda.

Sõltlasest Armuke on omandi, kogemuste või naiste kollektsionäär. Olgugi, et tal puudub raamistik või elufilosoofia, mis ühendaks teda oma kaasavaraga. Seetõttu tunneb ta ennast ja oma elu killustatuna ja terviklikkust ei suuda saavutada. Just fookuse puudumine paiskab tema energia miljonis eri suunas laiali.

Sõltlasest Armukese puhul saame kasutada terminit Don Juani sündroom. Ta lendleb ühe naise juurest teise juurde ja kaotab ennast sensuaalsete kogemuste maailmas. Tal puudub keskendumine ja ankur – need omadused on päritud monogaamselt ja täiskasvanud Maskuliinsuselt.

Sõltlasest Armukest saab iseloomustada järgnevate omadustega:

 • rahutus;
 • täitmatus;
 • sõltuv naudingutest;
 • kaootiline;
 • omastav;
 • fookuse puudumine;
 • hävitav ja ka enesehävituslik.

Impotentne Armastaja

Armastaja passiivne vari (SO) on Impotentne Armuke. Impotentne Armuke kaldub igavlemisele, tuimusele ja kroonilisele depressiivsusele. Selline mees tunneb ennast sisemiselt surnuna. Tundub, et mitte miski ei suuda enam tema ellu tuua rõõmu ja õnne. Ta on kaotanud eluisu. Tal pole enam elus seksi ega ka libiidot. Kõige selle apaatia all on tihti aga peidus kokkusurutud viha oma naise, oma töö või rahaprobleemide suhtes.

Impotentne Armuke tõuseb sellises mehes, kes on liialt nõudlik iseenese suhtes, liiga karm ja liialt distsiplineeritud iseenese vajaduste kuulamise jaoks. See on tihti vaimlejate kommuuni meeste teema, sest nad panevad enesele liialt karmid reeglid ja siis tunnevad häbi, kui julgevad nautida mõnda elu naudingut.

Järgmiseks on Impotentse Armukese eksimatud iseloomuomadused:

 • elusädeme puudumine;
 • monotoonne hääl;
 • kontaktide puudus;
 • enese isoleerimine perekonnast, kolleegidest, sõpradest;
 • tunneb ennast justkui ära lõigatuna iseenesest;
 • võib enda suhtes kasutada teise või kolmanda isiku võrmi;
 • igavlev;
 • krooniliselt depressiivne;
 • loidus;
 • oma tõelistest tunnetest ja emotsioonidest täielikult võõrandunud;
 • ei oska nautida elu;
 • sexelu puudumine;
 • üleliia range iseenese suhtes.

Kuidas saada oma Sisemise Armastajaga kontakti?

Kui sa tahad saada ühenduse oma tasakaalustatud Sisemise Armastajaga (LAN), siis on siin mõned nõuanded:

 • võta endale rohkem aega tegeleda asjadega mis pakuvad sulle naudingut (samal ajal arenda endas mõõdukuse voorust);
 • selle asemel, et koguda veel ja veel, naudi seda mis on ja naudi seda veelgi põhjalikumalt, kasutades selle juures kõiki oma tajusid;
 • investeeri oma aega hobisse, mida sa teed kirega;
 • loe rohkem;
 • ole rohkem õues, looduse keskel;
 • praktiseeri Tantrat;
 • võta aega romantikaks.

Kokkuvõtteks

Selleks, et mees saavutaks küpse, või mida me ka armastame nimetada, Jumaliku Maskuliinsuse, tuleb tal saavutada harmooniline kontakt kõigi nelja maskuliinse arhetüübiga. Kui mees pole tasakaalustatud suhtes oma sisemiste arhetüüpidega, siis satub ta nende bipolaarsete varjude mõju alla. Tihti pendeldades edasi tagasi passiivse (SO) ja aktiivse (CHA) varju vahel.

Need varjud on magneetiline ja elektriline või ka maskuliinne ja feminiinne oma loomult. Kui me ei tee teadlikku valikut, et neid tasakaalus hoida siis lõpetame me nende arhetüüpide hävitavate energiate kasutamisega selle asemel, et kasutada nende loovat, toetavat energiat.

SOLANCHA printsiibid ja praktikad on tegelikult vaid on ära tunda ja rakendada nende energeetiliste seisundite ja omaduste rütmi, et saaksime neid konstruktiivselt rakendada ning realiseerida omaenda jumalikku potentsiaali ja eesmärgi saavutamiseks. Seetõttu ongi ülimalt tähtis teada milline arhetüüpidest ronib liiga dominantseks sinu psüühe või selle aktiivse või passiivse varju juures. See annab võimaluse terveneda ja ühendada ennast, et saada küpse maskuliinse väega paremini kontakti ja joondada ennast nende tõelise potensiaali, väe ja eesmärgiga.

Mahabīja

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.