September, energeetiline nihe Jumalikule mehelikkuse energiale


maxresdefault2  03.09.2017

Jälgime Jumalikku Mehelikkust sisenemas energeetilisse nihkesse kasutades kõike, mida  selleks vaja! Sedamööda kuidas areneb september, me näeme või ka alles hakkame nägema, kuidas Jumaliku Mehelikkus (DM) keskendub üha rohkem oma „hääle“ leidmisele. Neile muutub  olulisemaks, kui kunagi varem, kõneleda nende tõest. Universum on neid nii tugevalt kokku pigistanud, et paljud neist tegelevad praeguseks „võimuka ema“ energiaga, mis tuleb kas siis nende päris emalt, emalikult karmaliselt partnerilt (või neilt mõlemalt) ja /või programmidega, mis on loonud mehelikkusesse kaas-sõltuvuse läbi ajastute. Need hävitavad energiad on patriarhaalse matrixi all jooksnud väga kaua ja hakkavad alles pinnale tõusma, et ärganud seda näha võiks. Peamine uskumus on, et mees vajab naist, et olla terviklik. Kuid see uskumussüsteem on vastuolus Tõega ja kuna naisenergia on seda süsteemi sügavalt uurinud ning vabastab seda nüüd nii järsult, siis kogeb meesenergia kõike, mida ta vajab selleks, et sellest vanast programmist välja murda.

See on nagu DM-id oleks varustatud „Püha Kiirkeetjaga“, et sattuda vastamisi kõige sellega, mis võimaldab neil ennast VÄLJA MURDA sellest vanast, kasutust programmist. Nad kogevad tohutut survet, seda põhjusega, sest see on vaid aja küsimus, kui nad enam ei suuda oma keelt hammaste taga hoida. Nad lihtsalt peavad välja ütlema oma tõe, ja ütlevad seda „just nii nagu see on.“ Kui see pole veel juhtunud, SIIS SEE KOHE JUHTUB.

DM-id kes on oma veendumustes väga kindlad, hoiavad ennast tagasi kuni viimase hetkeni ja nad tänavad mõttes neid karmapartnereid, hingesugulasi, kes on nende kõikide nuppude vajutamise olnud olulise rolli kandjad. Osad DM-id, kes pole nii „tugevad“ on juba jõudnud „tõe raketi“ lendu lasta. Nemad on tegelikult nüüd juba TÕELISE jõu positsioonil, sest nemad kontrollivad oma saatust.

Selle mõttega jätkates, väga paljud DM-id on juba lahkunud oma karmapartneritest, sest nad ei suutnud enam taluda seda. Vaatamata sellele, on paljud neist ikka veel meeleseisundis, et nad peavad leidma uue partneri, seega otsivad nad kogu oma jõu ja nõuga uut suhet, mida nad teavad, et eksisteerib. Kuid nad ei mõista veel, et neil tuleb selgeks õppida see mida Jumalik Naiselikkus (DF) on juba selgeks saanud – selleks, et olla täielik ei pea olema teist inimest ja niikaua kuni isik õpib olema iseeneses tervik, on igatsetud Jumalik Partnerlus kättesaamatu. See ei teki, see EI SAA tekkida, sest nad jätkavad vana rada, otsides illusiooni „romantilisest partnerist“ kolistades ikka ja jälle sama ämbrit ilma õige tulemuseta. Seda seepärast, et Universum ei toeta enam sellist tüüpi partnerlust. Sul TULEB OLLA terviklik, selleks, et kogeda sidet, mida inimesed igatsevad.

Seega DM-id tunnistavad neile, keda nad saavad usaldada, et nad igatsevad sügavamat sidet, kuid nad ei taipa tõde, et ta loodab et suhe kellegagi, kes muudab teda terviklikuks ja samal ajal tekitab DM olukordi, kus ta eraldab ennast teisest, sest ta pole veel vabanenud vanast programmist, mis loob ikka ja jälle vanu suhtemalle.

Paljud DM-id tunnistavad, et nende kõige suuremaks hirmuks on jääda lõksu, kaotada oma vabadus või saada alandatud ja teisalt istuvad palju ikkagi nende endi loodud vanglates. Need, kes on valmis sellest välja astuma, on ikka veel vanade programmide mõju all, valides taas püüdmatu tagaajamise, et taaskord endale kinnitada, et need  suhted ei toimi. Seda seepärast, et nad kannavad jätkuvalt mustreid, mis võimaldavad uuesti lõksu jääda. On aeg sellele programmile teha DELETE.

Viimaste kuude jooksul on olnud väga tugev nihe suhete dünaamikas. Nii nagu DF on tõusnud oma eneseväärtustamisesse ja oma vajadusse avarduda ja seista oma tõe eest, on ta pidanud olema väga kannatlik DM-ide suhtes üldiselt, kes on lihtsalt kaasa kõmpinud ja  lubanud vanadel programmidel, milles nad vajavad naist endi kõrvale, juhtida nende elu. Need vanad programmid kajastuvad selles, et meestel oli vaja kedagi, kellega „kohtuda“, VÕI siis naist, kes neid mingil viisil vajaks.

Paljud sellised isased, kes on veel kinni vanas programmis, jälitavad aplalt juba ärganud Naiselikkust, kuna see energia on neile väga ahvatlev, sest sellised naised on oma enese väes. Traditsiooniliselt vajavad mehed väljakutset, seega on täiesti loogiline, kui hakatakse taga ajama juba ärganud naisi, sest nad ei ole mitte vähimalgi määral sel hetkel mehest huvitatud. See omakorda on katalüsaatoriks, et need mehed hakkaksid ärkama ja taipaksid, et neil on vaja avastada oma enese terviklikkus ja saavutada oma enese täiuslikkus enne seda, kui püha partnerlus võiks moodustuda. Iga kord kui ärganud DM komistab ja püüab luua 3D malli järgi suhte juba ärganud DF-iga, lõppeb see pettumusega, mõlemale poolele väga erinevatel põhjustel. Tema ootab püha kooslust (selleks veel valmis olemata) ja Temake on juba liigagi kaua oodanud oma DM vastaspoolt.

Kahjuks on nii, et niikaua kuni DM otsib armastust väljaspool ennast, ei ole veel potentsiaalse püha koosluse aeg veel küps. Sest tema DF annab teada: tema elus ei ole enam ruumi vana malli järgi suhetele. Ta on olnud tunnistajaks, liiga paljudele, kes on püüdnud luua suhteid vanade mallide alusel, kuid tema enam mitte. Ta ei suuda minna tagasi sinna. DF ei suuda enam taluda ühtegi sellist suhet. Kui suhe eeldab sõltuvuslikkust ja teineteise tagasi hoidmist siis see tema jaoks vastumeelne. DF ei suuda välja kannatada, kui kaks inimest on teineteisest nii sõltuvad, et sealt puudub vabadus. DF TEAB, et tõelise terviklikkuse oluline osa on vabadus. See, kes on ärganud, teab seda ja EI SOOVI enam sellist asjade korraldust. Tõele au andes, tekitab selline korraldus temas ebamugavuse ja lõksus olemise tunde. Seega, sellest tulenevalt on juba paljud DM-id taibanud, et vanad suhtemallid ei toimi enam kunagi, juba ärganud naiselikkusega. See taipamine on neile raske. Õnneks on nad oma Universumi loonud selliselt, et nad võivad muuta oma uskumussüsteeme.

Sukeldumine emaenergiasse. See tegevus nõuab paljudelt DM-idelt, et nad keskenduksid sellele patriarhaalse suhtemalli aspektile, see põhineb täielikult vanemlikele vajadustele. Ei ole vahet kas see naisenergia on otseselt ema, emalaadne energia või energia mis esindab hoolitsust ja kontrolli, millega meesenergia on olnud sunnitud võitlema, sest on olnud sellega lämmatatud või kontrollitud või manipuleeritud või üle ujutatud. See patriarhaalne emaenergia võib olla otsene või ülekantud tähenduses. Osad DM-id on sõna otsese mõttes elanud oma emadega või kellegagi kes on NAGU NENDE EMA ja seega see emaenergiaga hingesugulane nõuab, et DM jätkaks 3D mallide järgi paika pandud rollide täitmist ja sellest tulenevalt leiab DM ennast olukorrast, kus ta tõeliselt MÕISTAB mida ärganud DF on tundnud väga pikka aega.

Nad hakkavad lõpuks tõeliselt mõistma, mis tähendab kui sul ei ole vabadust. Kui sul pole võimalik olla iseendaga kasvõi viite minutit. Kui pole vabadust tegeleda sellega mida soovid. Lõksus, just nagu DF on olnud ja pole vahet, millise olukorra Universum neile annab, hoitakse DM maas põhjusega. Neil TULEB näha nende enda vajadust, et võtta vastu omaenese Jõud ja Vägi, oma elu juhtimises. Seepeale satuvad nad olukorda, kus nad tõesti VAJAVAD tõe välja ütlemist. Kui nad juba taipavad omaenese olukorra tõde, siis nad on juba sunnitud tegelema sellega, et ennast sellest VABAKS võidelda. Selleks on vaja panna uued piirid, rääkida omaenese tõde uuesti ja uuesti lihtsalt seepärast, et saada teadlikuks oma otsusest, mitte enam osaleda vana mustri käimas hoidmises.

Selle tulemusel DM leiab iseennast ja kui sa oled ärganud DF ja sul on olemas KaksikLeek või muu püha kaaslane, kes parasjagu läbib seda, siis ole tänulik praeguse eraldatuse perioodi eest. Ei ole oluline kui tihedas koosluses sa oled, leiad sa ennast mingis eraldatuse vormis, seda siis niikaua kuni DM kõigest sellest läbi närib. Neil tuleb ärgata taipamisele, et nad ei ole olnud keskendunud omaenese vaimsele teekonnale. Vaid, et nad on esinenud Patriarhaalse Mehelikkusena patriarhaalsele naiselikkusele selliselt, mis ei arenda kumbagi isikut. Ja kui nad lõpuks seda mõistavad, jõuavad punkti, kus mõistavad, et neile AITAB, nad ütlevad: „Ma ei suuda seda enam teha!“ Siis nad mõistavad, et nad peavad ise oma elu juhtima.

See on see hetk, kui karmik/hingesugulane, kes on mänginud nii armsalt patriarhaalset naiselikkust, lastakse vabaks, et ta võiksid leida oma tee. Niikaua kuni DM arvab, et ta vajab kedagi, keda päästa, või et ta vajab naist, et olla terviklik, mis iganes juhtum see on, on see hingesugulane, kes on nendega tiimis, lõksus. Ta soovib nii meeleheitlikult vabaks saada, ta teab oma südames, et see ei ole see, mis see olema peaks. Samuti soovib ta kogeda tunnet, mis on luua omaenese reaalsust väljaspool seda 3D reaalsuse malle. See on tegelikult see, mida DM oma karmasuhte puhul ei näe. Ta ei mõista, et tema vabadus on ka temakese vabadus. Kuid niikaua kuni ta arvab, et vajab seda kooslust, misiganes põhjustel, tuleb tal kõigi oma oskuste ja teadmistega luua tema reaalsust, luues olukordi, kus temake vajab teda.

See ongi selle nihke olulisus, et see nihe PEAB just praegu aset leidma ja DM seisaks silmitsi oma Vabaduse vajadusega või hukkub seda tõrjudes. On üks tore ütlus, mis on vägagi tõeline “Seisa vastu vaid ühele asjale ja sa tõrjud kõike.” Kõige olulisem nihe mis peab toimuma praegusel hetkel on, et DM peab lõpetama oma vastuseisu vanade uskumussüsteemide puhastamisele, nendele süsteemidele, mis seovad teda perekonna ja ema karma reaalsusesse. Seesugune partnerlus ja suhe sai loodud minevikus võimutsenud kontrolli ja patriarhaalsuse energia poolt. Uus püha kooslus ei sisalda endas ühtegi nendest omadustest või iseloomujoontest ja DF on tegelikult “patriarhaalse emaenergia” võrdluseks, et näidata nende erinevust.

DF on oma vastaspoolele konkreetselt selgeks teinud, et ta on lõpetanud “vajaduse” mängu ja teab, et vana suhtemall vangistaks teda. Olles seda juba nii selgelt näinud ei ole enam tagasiteed ja seetõttu jagab ta oma värskelt leitud loovat väljendust ja elurõõmsat eluviisi uute meisterlike levelitena. VABADUS! Tegelikult on lõpuks olemas ka suurepärane toetussüsteem, mis on loodud paljude DF-ide vahel, seda niikauaks kuni nad ootavad kannatlikult ja kindlameelselt, kuni nende DM-id läbivad Nihke täielikult. Vaadates seda kõike Suure Pildina, siis on see üks peamisi põhjuseid, miks me siia kehastusime. Me teadsime võimalust, et me oleme siin aitamaks Maal nihkesse minna, see saab aga toimuda läbi planeedi vibratsiooni tõstmise. Muud moodi see pole lihtsalt võimalik ja selles sageduse tõstmises ei ole kohta kuskile kinni jäämiseks. Täpse definitsioonina NIHE on VABADUS selle kõrgemas tasandis. Universum seisab juba hea selle eest, et DM ei ajaks enam “sõrgu vastu” sellele VABADUSELE.

September jätkab selle protsessi edasi liigutamist ja on väga suur võimalus, et hakkab toimuma midagi väga võimast! Naiseliku ja Meheliku vaheline tasakaal saab taastatud kiiremas korras, sest Olemid liiguvad üha rohkem terviklikkusesse. Me oleme leegion. Me ei kuku läbi! Ja nii ongi.

 

Tõlge: Elle Vihman

Orginaal: http://truesacredunion.com/september-shifts-divine-masculine/

 

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.